روشنگر جان

می توان در سایه آموختن                           گنج عشق  جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم                           پس، سویدای سواد  آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم                            از معلم جان روشن   یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو                       چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                         ای به طوفان جهالت نوح  ما

یک پدر بخشنده آب و گل است                      یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                     آنکه دین آموزد و علم  یقین

استاد حسین شهریار

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
علی میرزایی

تقدیم به زنهای چون فرشته به مناسبت روز زن زن: به نام خدایی که زن آفرید زنِ خوب وشیرین سخن آفرید خدایی،خدا بوده خوش ذوق که زنِ ناز و موزون بدن آفرید با شعرهایی طنز به مناسبت روز زن آپم بیایی پشیمان نخواهی شد[گل][لبخند]

مالی

با تاخیر روز معلم و مادر مبارک![قلب]

مالی

شرمنده مشغول درس و امتحانم زیاد وقت نمیکنم بیام نت ![خجالت][گل]