ساعت های کوکی

کسانی که از خود می رنجانیم...

مثل ساعت هایی میمانند که صبح دلسوزانه زنگ می زنند،
 
 و در میان خواب و بیداری بر سرشان می کوبیم،

 بعد می فهمیم که خیلی دیر شده...
 
 
 
 
/ 9 نظر / 17 بازدید
عمه

وای مثل امروزصبح من[شرمنده][خجالت][لبخند]

مونا مقدم

آره دیگه. کسی که ما رو میرنجونه حکم همین ساعتا رو داره. فقط طوری میکوبن که جای تعمیر برا ساعته نمیذارن.

مرتضی

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

انسان

سلام بر انسان....[نیشخند]

امپراطور

درد دارد... وقتی با نسیمی برود کسی که بخاطرش به طوفان زده ای!! سلام عالی بود دقیقا همینه آپم پاشو بیا... ممنون[گل]

انسان

[متفکر]واقعا درسته...[ناراحت][گل]

انسان

سلام....کجای ....انسان....[نیشخند][گل]