حق الناس شماره 2....

یکی دیگراز موارد مظلمه و حقّّ النّاس، حق مالی است.

همان گونه که جان انسانها محترم است و باید از تجاوز

 مصون بماند،مال دیگران نیز این گونه است.

رسول خدا(ص) فرمودند:احترام مال مسلمان همانند احترام

خون او است. (کنز العمال،ص404.)

حضرت در خطبه ی حجة الوداع فرمودند:مال مومن برای

مومن دیگرحلال نیست، مگر از روی رضایت قلبی او.

همان گونه که کسی نمی تواند به جان کسی آسیب برساند،

به مال او نیز نمی تواند ضرر برساند و آن را از راه

نامشروع تصلحب کند. قرآن کریم به صراحت از

خوردن مال مردم به صورت باطل نهی فرموده است: اموال

یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و برای خوردن بخشی

از اوموال مردم آن را به گناه نزد حاکمان مکشانید، در حالی

که حقیقت را میدانید.(سوره بقره آیه 188.)

کسی که مال یتیم را تصاحب کند، مورد مذمت شدید قران

قرار گرفته است:بی گمان کسی که اموال یتیمان را به ستم

می خورد،جز آتشی در شکم خود فرو نمی برد و به زودی

 در آتش افروخته وارد خواهد شد.(سوره نساء آیه 10.)

بیشترین مشکل مردم، آلوده شدن به مال حرام از راه های

گوناگون است که خطرات آن نیز بسیار زیاد است، زیرا به

جز گرفتاری قیامت، در همین دنیا نیز آثار سوء آن

دامن گیر انسان می شود، مانند: قبول نشدن اعمال و

عبادات، اثر گذاشتن روی نسل آدمی و فاسد شدن آنان و...

لقمه حرام

رسول خدا(ص) فرودند: هر کس لقمه حرامی بخورد تا چهل

شبانه روز نمازش قبول نمیشود.(کنز العمال، ح9266)

خداوند بهشت را بر جسدی که با غذای حرام تغذیه کرده

/ 3 نظر / 7 بازدید
گمنام

خیلی پر محتوا بود متشکرم[گل]

حس پنهان

سلام.خوبی؟ موضوع خوب و مناسبی رو انتخاب کردی! ممنون.همین طور ادامه بده.موفق باشی[چشمک] راستی به ما هم یه سر بزن.فعلا[خداحافظ]

حدیث مهرآور

سلام پست جالبی بود. ممنون[گل]