طلوع کن

دعا پشت دعا 
برای آمدنت،
گناه پشت گناه
برای نیامدنت 
دل درگیر میان این دو انتخاب 
کدام آخر
آمدنت یا نیامدنت؟!
آقا بیا...
دنیا شده پر از دروغ و تهمت وجفا
دنیا شده پر از بی مهری و بی وفایی و جزا
دنیا شـــــــــــــده پر از خیانت و اسیری وگناه...

/ 1 نظر / 19 بازدید