رهگذر

هر رهگذی محرم اسرار نگردد

صحرای نمکزار چمنزار نگردد

هر جا که رسیدی طرح رفاقت مکش ای دوست

هر بی سر و پا یار وفادار نگردد

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
انسان

ووووووووووای [تعجب][تعجب]گل گفتید[گل][گل][گل][گل]