بازیچه

بانو...
گاهی وقتها تنهایی,
لذت بخش تر از بازیچه بودن است...

ســــ ـــ ـــخت است ...

سخت است درک کردن

 دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را

 

 ... خودش میـــ ــداند و دلش

 

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛

 

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند

 

 بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ...

 

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ...

 و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت

 که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد

...از باخـــــــــ ــــــــتن

 از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش...

 از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و

... قلبــــــ ـــــــ ــــش

 ... از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی

 

/ 4 نظر / 14 بازدید
عمه

سلام.امتحانش خالی ازلطف نیست.[خنده]

مطهره

نا رس بودی، حیا شکوفایت کرد ایمان تو نامدار دنیایت کرد یک سکه بی رواج بودی ای ماه! این چادر شب بود که زیبایت کرد

فاطیما

بانو... گاهی وقتها تنهایی, لذت بخش تر از بازیچه بودن است.چه قشنگگگگگ[قلب] سلاااااااام آبجی جونم موفق باشی[گل]

مرتضی

درود بر محمد و ال محمد و درود بر دوستارانشان