میتوان گفت تو را ...

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده صاحب نظری ؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟ 

لقمه ات درخور او هست که نزدش ببری ؟

پول بی شبهه وسالم داری یک عدد هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران !

میتوان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟! ناراحت

/ 2 نظر / 5 بازدید
غوغا

سلام منتظر نظرتون هستم در بدون پرده3

گمنام

سلام ای کاش روزی برسد که بتوانم همه این کارها را بدون ترس انجام بدم و در برابر امام زمان خجالت نکشم. ای کاش