اندکی تفکر....

جملاتی از استاد بزرگ شهید مطهری:

برای یک ملت هیچ موهبتی بالاتر از شخصیت نیست اگر همه مواهب و

ابزارهای زندگی را از ملتی بگیرند و شخصیتش محفوظ باشد غمی نیست .

(یادداشتهای استاد مطهری ، ج9 /ص 51) 

در میان عوامل فساد اخلاق و تضعیف روحیه و در میان عواملی که در زندگی

ایجاد بدبختی وناتوانی می کنند ، چیزی به اندازه تنعم و نازپروردگی مؤثر

نیست .(بیست گفتار /ص 193)

 اسلام دشمن بیکاری و بیکارگی است انسان به حکم این که از جامعه بهره

می برد و به حکم این که کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و بیکاری

بزرگترین عامل فساد است باید کار مفید انجام دهد .( وحی و نبوت / ص 118)

/ 3 نظر / 5 بازدید
جالب

دست شما درد نکنه فیض بردیم..

گمنام

خیلی خوب بود واقعا کار ارزشمند و مفیدی انجام داید. متشکرم

همنشین

سلام احسنت خیلی خوب بود با اندیشه های این استاد بزرگ هنوز خیلی فاصله داریم