شیطان چگونه در خواب انسان را اذیت میکند؟

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: خواب و رویا، سه گونه است:

-گاهی بشارت از ناحیه خداوند

-گاه وسیله غم و اندوه از ناحیه شیطان

-گاهی هم مسائلی که انسان در فکر خود می پروراند و آن را در خواب میبیند.

 

در مستدرک سفینه البحار از رسول اکرم(ص) خطاب به امیر المومنین نقل شده که آن

حضرت فرمودند:

ای علی هرگاه بندگان خدا می خوابند روحشان به خداوند ملحق میشود. آنچه آن جا

میبیند حق است. سپس خداوند به آن روح امر میکند و آن روح به جسد برمیگردد. روح

بین زمین و آسمان قرار میگیرد. هر آنچه در این حال میبیند اضغاث احلام است یعنی

خواب های شیطانی.

به عبارت دیگر در هنگام رجوع روح به جسم ، در بین زمین و آسمان ، آنچه می بیند

خواب های پریشان است که باعث آزار انسان میشود.

  

/ 2 نظر / 32 بازدید
جالب

سلام دستتون درد نکنه عالی بود ...

شبيخون

شبيخون با يه درد دل كهنه منتظر شماست