نقش سرنشینان

نقش سرنشینان در ماشین ما ایرانی ها
نقش خنده دار سرنشینان در ماشین ما ایرانی ها (طنز)
1 - کشیدن بقیه کمربند ایمنی راننده و نگهداشتن آن هنگام مشاهده افسر راهنمایی و رانندگی

2 - دادن شماره تلفن راننده به سرنشینان خودروی بغلی

3 - تعویض دنده هنگامی که راننده در حال مکالمه با تلفن است

4 - تیکه انداختن به عابرین پیاده

5 - جیغ زدن هنگام عبور از داخل تونلها

6 - فحش دادن به دیگر رانندگان بخاطر رانندگی بد آنها

7 - تشویق راننده برای لایی کشی

8 - فحش و نفرین به راننده موقع عبور از روی دست اندازها

9 - خوابیدن با صدای خروپف زیاد در جاده ها

10 - ایجاد قوت قلب برای راننده هنگام دعوا

11 - … و در نهایت انجام مجلس کفن و دفن راننده ..
/ 1 نظر / 13 بازدید
sajad

[خنده][خنده][لبخند][خنده][خنده] دقیقا همینه