عین الله الناظره

در خلوتمان با خدا ، تضرعات مان ،توبه مان، نماز هایمان، عباداتمان ، مخصوصا دعای شریف « عظم البلا و برح الخفا» را بخوانیم ؛ از خدا بخواهیم برساند صاحب کار را ؛ با او باشیم . حالا اگر رساند ، رساند!اگر نرساند دور نرویم  از کنار او از رضای او دور نرویم  ، او میبیند ، او میداند حرف هایی که ما به همدیگر میزنیم . او عین الله الناظره است و جلوتر از ماها می شنودحرف ما را ؛ بلکه خودمان که حرف می زنیم این صدا از لب می آید به گوش ، فاصله ای دارد، او جلوتر از این فاصله حرف خودمان را می شنود، از خودمان کلام خودمان را ؛آن وقت ما می توانیم کاری بکنیم که او نفهمد؟!

می توانیم کاری بکنیم که او نداند؟!

از فرمایشات آیت الله بهجت

/ 3 نظر / 6 بازدید
وحید

سلام. ممنون خوب بود . او میبیند ، او میداند و جلوتر از ماها می شنود [گل]

علی میرزایی

سلام قدر کلام مرحوم ایت الله بهجت را بدان هر کلامش درّ است.از خدا دور نشو خدا یارونگهدارت[خجالت][گل]

دوستدار بهجت

هو معکم این ما کنتم! التماس دعا...