دعا در حق دیگران اجابت میشه

امشب تمام آینه ها را صدا کنید

گاه اجابت است رو به سوی خدا کنید

ای دوستان آبرو دار در نزد حق

در نیمه شب قدر مرا هم دعا کنید

 

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهدی

وقتی داشتی دعا میکردی از منم یادت بود یا نه؟؟؟؟ راستشو بگو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [متفکر][متفکر][متفکر]

انسان

التماس دعا[گل][گل][گل]