دو کلام...

گالیله : هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد....

ماریو لاگومن:  با زمان قرار زندگی مسالمت آمیز گذاشته ام که نه او مرتبا مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم، سرانجام که به هم خواهیم رسید....

ویکتور هوگو : هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود. این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان....

مارک تواین : وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها میکند پرهایش سفید میماند، ولی قلبش سیاه میشود....

فیثاغورث : برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است....

گاندی : هیچوقت نمی‌توانید با مشت گره‌کرده دست کسی را به گرمی بفشارید....

یوهان گوته : اگر می‌دانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده‌اند، هیچکس در میان جمع این همه پر حرفی نمی‌کرد....

ویلیام شکسپیر : شکوه دنیوی همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی هیچ می‌‌شود....

مارک تواین : عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند....

یوهان گوته : اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود....

ارنست : در جهان تنها دو گروه از مردم هستند که هرگز تغییر نمی‌یابند؛ برترین خردمندان و پست‌ترین بی‌خردان....

گالیله : هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته‌ام بیاموزم....

وینستون چرچیل : بزرگترین درس زندگی اینست‌که گاهی احمق‌ها هم درست می‌گویند....

کنفسیوس : نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت....

امرسون : وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد....

دکارت : در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند....

تولستوی : بدترین و خطرناکترین کلمات اینست: «همه این جورند»....

امانوئل کانت : چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی: «مثل من باش»....

کانت میگوید :بزرگ ترین جستجوی بشر راهی برای انسان شدن است و بس...

ناپلئون : آن کس که از اول می داند کجا می رود خیلی دور نخواهد رفت....

/ 1 نظر / 5 بازدید
علیرضا

نظرات عموما درست هستن اما با نظر کانت مخالف هستم چون در این عصر ماشینی بزرگترین جستجوی بشر شده ریا دورویی جنگ افروزی تهمت اشوب و .....واقعا داریم به کجا میریم معلوم نیست(اینا رو کلی گفتم ها محدود به خودمون نبود)