نام زیبای احمد

آیا می دانید هنگامی که یک رکعت نماز خوانده می شود نام زیبای احمد شکل می گیرد ؟

 


                                                                       

/ 4 نظر / 9 بازدید
مهدی

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

محمد

چقدر زیباست این نشانه های پروردگار

بنده خدا

جالب بود فتبارک الله احسن الخالقین