صدای اذان می آید....

با صدای اذان از سر سفره بلند شد
گفتیم : غذات سرد میشه
گفت: نه! میرم نماز وگرنه غذای روحم سرد میشه
 
 
/ 5 نظر / 14 بازدید
رنگین کمان

سلام؛ خیلی زیبا و دلنشین بود.[دست] لذت بردم اما حیف که چنین شور و هیاهویی در دوره ما رنگ باخته [افسوس]

[رویا] زیبا بود

علی

سلام علیکم! با توجه به شناختی که از دکتر شریعتی دارم ، امکان اینکه این کفرگویی از ایشان باشد، صفر است.