به کدام اطمینان دارید ماندن یا رفتن؟

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

گویند: صاحب دلى ، براى اقامه نماز به مسجدى رفت . نمازگزاران ، همه او را

 شناختند؛ پس ، از او خواستند که پس از نماز، بر منبر رود و پند گوید . پذیرفت .

 نماز جماعت تمام شد . چشم ها همه به سوى او بود.

 مردصاحب دل برخاست و بر پله نخست منبر نشست .

 بسم الله گفت و خدا ورسولش را ستود.

  آن گاه خطاب به جماعت گفت : مردم !هر کس از شما که

 مى داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد! کسى برنخاست .

 گفت : حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است ، برخیزد! 

 بازکسى برنخاست .

  گفتشگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید؛

 اما براى رفتن نیز آماده  نیستید!!

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

/ 0 نظر / 18 بازدید